tiistai 20. lokakuuta 2015

Ajatuksia viestintäkanavien valinnasta

Taloyhtiön viestintäkanavia valitessa olisi hyvä pohtia ainakin
  • omia resursseja 
  • omaa osaamista valittavien kanavien käytöstä ja sisältöjen tuottamisesta
  • aikaa ja halua oppia uusien välineiden käyttöä
  • kanavia, joita asukkaat jo käyttävät
  • haluavatko asukkaat tulla tavoitetuksi nimenomaisessa kanavassa taloyhtiön viestimässä asiassa
Taloyhtiössä jo perusviestinnässä joudutaan miettimään useampien viestintäkanavien valinnan välillä. Hyvään viestintään ja vaikuttavuuteen pyrittäessä yksi viestintäkanava tuskin on riittävä. Kaikki eivät ehkä huomaa viestejä ilmoitustaululta ja toisaalta internetpohjaiset ratkaisut eivät myöskään tavoita kaikkia asukkaita.

Viestintäkanavien valintaan voi saada vinkkejä kysymällä asukkailta siitä, miten he toivovat saavansa tietoa taloyhtiöstä. Saatujen tulosten pohjalta on jo helpompi lähteä valita käyttöönotettavia viestinnän kanavia.

lauantai 17. lokakuuta 2015

Taloyhtiön viestinnän suunnittelusta

Viestintää pidetään usein organisaatioiden tukitoimena. Viestintä voidaan nähdä myös strategisena osana organisaation  tai esimerkiksi taloyhtiön toiminnassa.

Silloin kun viestintä ja viestinnän suunnittelu otetaan kiinteäksi osaksi kokonaisuuden suunnittelua saadaan paremmin tuloksia, kuin jos viestintä nähdään erillisenä, vain tarpeen vaatiessa palvelukseen kutsuttavana toimintona.

Taloyhtiössä, esimerkiksi, on säännöllisesti vuosittain toistuvia tapahtumia, joihin useimmissa taloyhtiöissä onkin vakiintunut viestintätapa ja valitut kanavat. Yhtiökokoukset ja talkoot ovat varmasti useimmiten niitä asioita, joista taloyhtiön vastuuhenkilöt viestivät osakkaille ja asukkaille.

Viestintä taloyhtiöiden sisällä voi olla kuitenkin tätä minimiä laajempaakin. Viestinnän suunnittelua aloitettaessa kannattaakin ensin pohtia ainakin viestinnän

  • tavoitteita
  • osaamista ja resursseja
  • kohderyhmiä ja millä viestinnän kanavilla heidät tavoittaa.