maanantai 29. elokuuta 2016

Viestintäkoulutuksiin voi yhdistää turvallisuuskävelyn


Nyt voit tilata Taloyhtiöviestin® ja Innen Oy:n koulutuksia taloyhtiöiden vastuuhenkilöille myös kokonaispakettina. Koulutuksissa hyödynnetään kahden kouluttajan asiantuntemusta taloyhtiöiden turvallisuuskävelyiden ja viestinnän kehittämiseen. Tutustu sivuihin www.taloyhtioviesti.fi ja www.innen.fi

Lisätietoja ja koulutuksien tilaukset taloyhtiöösi sähköpostitse anja(at)taloyhtioviesti.fi tai matti.ronka(at)innen.fi

maanantai 22. elokuuta 2016

Lisää koulutusvaihtoehtoja taloyhtiöille

Nyt voit tilata Taloyhtiöviestin® ja Ideanna Konsultoinnin koulutuksia taloyhtiöiden vastuuhenkilöille myös kokonaispakettina.

Koulutuksissa hyödynnetään kahden kouluttajan asiantuntemusta taloyhtiöiden hallitustyöskentelyn parantamiseen ja viestinnän kehittämiseen.

Tutustu sivuihin http://www.taloyhtioviesti.fi/ ja http://www.ideannak.com/  Lisätietoja ja illan mittaisen koulutuksen tilaukset taloyhtiöösi sähköpostitse anja(at)taloyhtioviesti tai
ideanna(at)ideanna.fi

lauantai 16. heinäkuuta 2016

Viestintä asukkaille yhtiökokousajan ulkopuolella

Taloyhtiössä, asumisviihtyvyydenkin kannalta, olisi hyvä olla säännöllistä ja suunnitelmallista viestintää myös yhtiökokousajan ulkopuolella.

Myös taloyhtiöiden viestintäsuosituksessa asukasviestinnän toteuttamiseen kannustetaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Mielestäni on juuri niin, kuin suosituksessakin todetaan, että hallituksen vuosikelloa on hyvä hyödyntää viestintäsuunnitelman ja viestinnän toteuttamisen pohjana.

Viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa tärkeää on vuorovaikutteisuus asukkaiden, hallituksen ja isännöitsijän välillä. Mielestäni asukkailta kannattaa selvittää alkuun ainakin kanavat, joita käyttäen heidät tavoittaa parhaiten. Jossakin taloyhtiössä tuo kanava voi olla sähköposti, toisessa taloyhtiön verkkosivut ja kolmannessa ehkä näiden yhdistelmä tai jokin muu järjestelmä.

Voi olla, että jossakin taloyhtiössä luotetaan henkilökohtaisiin keskusteluihin, mutta itse näkisin, että tämän lisäksi olisi oltava myös kirjallista dokumentaatiota, joka säilyy muuttumattomana ja johon voidaan palata, jos jokin keskustellun asian yksityiskohta vaikkapa asukasillassa on unohtunut.

Aivan oma lukunsa on erikoistilanteet taloyhtiössä. Nämä vaativat omaa viestintäsuunnitelmaa, selkeää vastuiden jakoa siitä, kuka viestii ja miten. Erikoistilanteita varten, ovatpa ne sitten remontteja taikka kriisejä, on mielestäni taloyhtiön hallituksella hyvä olla oma prosessikaavio ja mahdollisesti jopa jokin valmis mallikin tiedotepohjasta.

torstai 30. kesäkuuta 2016

Taloyhtiön hallituksen sisäinen viestintä

Taloyhtiöiden viestintäsuosituksen viidennessä pykälässä pohditaan taloyhtiön hallituksen toimintatapoja ja uusien jäsenten perehdyttämistä hallituksen työskentelytapoihin kuin tiedon siirtoa uudelle hallitukselle.

Monesti kuulee sanottavan, että hallituksen jäsenet vaihtuvat harvoin. Näin varmasti onkin. Mutta jos hallitukseen tulee yksikin uusi jäsen, olisi mielestäni erinomaista, jos hallituksella olisi valmis perehdyttämiskansio toimintatavoistaan ja viestintämalleista. Tai muu, taloyhtiön toimintaan sopiva, dokumentaatio. Sillä viestijänä olen huomannut, miten helposti asiat muuttuvat matkan varrella, jos niitä ei dokumentoida.

Onhan koko hallitukselle eduksi, kun ryhmään tulee uusia näkemyksiä, että kehitysehdotuksia voidaan pohtia ja samalla ryhmäyttää uusi jäsen osaksi kokonaisuutta. Aktiivisen vuorovaikuttamisen avulla uusi jäsen voi kokea ajatuksiensa kehittävän taloyhtiön toimintaa ja saa samalla tunteen siitä, että oma panos ryhmän työskentelyssä on tarpeen.

Mikäli hallituksen jäsenistä vaihtuu useampi kerralla, on 5. suosituksen sisältö mielestäni vielä tärkeämpi. Suosituksessa muistutetaan pelisääntöjen sopimisen lisäksi myös muun muassa luottamuksellisten tietojen käsittelystä.