maanantai 21. joulukuuta 2015

Viestintäsuosituksissa kannustetaan sopimaan viestinnästä

Taloyhtiöille tehtyjen viestintäsuosituksien johdannossa määritellään taloyhtiön isännöitsijän, hallituksen ja osakkaiden roolia ja erilaisia vastuita.

Ensimmäisessä suosituksessa keskitytään taloyhtiön viestinnästä sopimiseen. Suosituksessa otetaan mielestäni hyvin kantaa siihen, että asukas- ja osakasviestinnän tarpeista voi keskustella esimerkiksi yhtiökokouksessa.

Taloyhtiökohtaisesti tulisi pohtia tehtäväjakoa hallituksen ja isännöitsijän välillä. Nähdäkseni esimerkiksi erikokoisilla ja eri ikäisillä taloyhtiöillä on erilaisia asioita, joista viestitään perusviestinnän lisäksi. Uusien taloyhtiöiden viestintä  asukkaille ja osakkaille sisältää todennäköisesti vähemmän korjausrakentamiseen liittyviä asioita, kuin putkiremontti-ikään tulleessa taloyhtiössä.

Suosituksessa kerrotaan, että hallitus järjestää asukas- ja osakasviestinnän; se voidaan hoitaa itse tai ulkoistaa isännöitsijälle tai jollekin palveluntarjoajalle.

Itse ajattelen myös, että henkilö, joka ottaa asukas- ja osakasviestinnän hoitaakseen, tulisi pystyä resursoimaan niin aikaa kuin osaamistakin viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Erityisesti asukkaiden ja osakkaiden tavoittaminen oikeita viestintäkanavia käyttäen on tärkeää tiedonkulun parantamiseksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti